3-letý cyklus celoživotního vzdělávání lékárníků

PharmDr. Markéta Zelená


Období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020


Vzdělávání: Splněno