3-letý cyklus celoživotního vzdělávání lékárníků

PharmDr. Aneta Kelemanová


Období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023


Vzdělávání: Průběžně plní