3-letý cyklus celoživotního vzdělávání lékárníků

PharmDr. Lidmila Nováková


Období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023


Průběžně plní