3-letý cyklus celoživotního vzdělávání lékárníků

PharmDr. Lucie Šantavá Ph.D.


Období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020


Vzdělávání: Splněno

Období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2017


Vzdělávání: Splněno

Období 1. 9. 2011 – 31. 8. 2014


Nepracoval/a v lékárně