3-letý cyklus celoživotního vzdělávání lékárníků

doc. PharmDr. Jan Juřica Ph.D.


Období 1. 9. 2023 – 31. 8. 2026


Průběžně plní

Období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023


Vzdělávání: Splněno

Období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020


Vzdělávání: Splněno

Období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2017


Vzdělávání: Splněno

Období 1. 9. 2011 – 31. 8. 2014


Vzdělávání: Splněno